ИНКОТЕРМС 2020

 • FAS
 • FOB
 • CFR
 • CIF
 • EXW
 • FCA
 • CPT
 • CIP
 • DAT
 • DAP
 • DDP

FAS або Франко вздовж борту судна (англ. Free Alongside Ship, вільно вздовж борту судна) — міжнародний торговий термін (Інкотермс-2000). Означає, що продавець несе витрати з доставки в порт відправлення. Продавець виконує свої зобов’язання з доставки товару в той момент, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі або на ліхтерах (в узгодженому порту відвантаження). Покупець бере на себе витрати з навантаження, фрахту судна, страхування, розвантаження й доставці до пункту призначення. Ризики переходять в момент доставки на причал порту навантаження.

EXW (скор. Від англ. Ex Works букв. З заводу; ньому. — ab Werk) — «Франко завод» із зазначенням назви місця заводу, термін Інкотермс. Також застосовується укріїнське «самовивезення».

Відповідальність продавця закінчується при передачі товару покупцеві або найнятому ним перевізнику в приміщенні продавця (наприклад, завод, фабрика, склад, магазин та ін.); продавець не відповідає ні за завантаження товару на транспорт, ні за сплату митних платежів, ні за митне оформлення товару, що експортується; покупець несе всі витрати з вивезення товару зі складу, перевезення, митного оформлення та ін. Завжди вживається із зазначенням місця розташування продавця, наприклад, «самовивезення з ПАТ» Концерн Стирол «м.Горлівка».

За базису поставки EXW покупець несе всі види ризику і всі витрати по переміщенню товару з території продавця до зазначеного місця призначення. Даний термін покладає, таким чином, мінімальні обов’язки на продавця, і покупець повинен нести всі витрати і ризики у зв’язку з перевезенням товару від підприємства продавця до місця призначення. Умови EXW не можуть застосовуватися, коли покупець не в змозі виконати прямо або побічно експортні формальності.

DDP (англ. Delivered, Duty Paid, букв. «Доставлено, мито сплачене») — вживається із зазначенням місця прибуття; відповідальність продавця закінчується після того, як товар доставлений у вказане місце в країні покупця; всі ризики, всі витрати з доставки вантажу (податки, мита і т. д.), відповідальність за псування і втрату товару, включаючи мита та інші виплати, які виплачуються при імпорті, до цього моменту несе продавець, також він несе відповідальність за митне очищення; можуть бути додані положення, що звільняють продавця від оплати окремих додаткових формальностей; даний тип розподілу відповідальності може використовуватися незалежно від виду поставки).

DAP (Delivered at Place, укр. Поставка в місце призначення) — умови поставки Інкотермс 2010. Delivered at Place означає, що продавець виконав своє зобов’язання по поставці, коли він надав покупцеві товар, випущений в митному режимі експорту та готовий до розвантаження з транспортного засобу , який прибув у вказане місце призначення. Умови поставки DAP покладають на продавця обов’язки нести всі витрати і ризики, пов’язані з транспортуванням товару в місце призначення, включаючи (де це буде потрібно) будь-які збори для експорту з країни відправлення.
Термін DAP може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані (мультимодальні) перевезення. Під словом «перевізник» розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення бере на себе зобов’язання забезпечити самому або організувати перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту.
Базис поставки DAP Інкотермс 2010 покладає на продавця обов’язок по виконанню експортних митних процедур для вивезення товару, однак продавець не зобов’язаний виконувати митні формальності для ввезення товару, сплачувати імпортні мита або виконувати інші імпортні митні процедури при ввезенні. При намірі сторін покласти на продавця всі ризики і витрати по виконанню імпортних митних формальностей для ввезення товару доцільно використовувати термін DDP.

DAT (Delivered At Terminal — «поставка на терміналі») — новий термін Інкотермс-2010 (був відсутній в Інкотермс-2000). Цей термін може застосовуватися при поставках будь-яким видом транспорту.
Умови поставки DAT Інкотермс-2010 — «Delivered At Terminal» ( «Поставка на терміналі …», далі вказується назва місця призначення) означає, що продавець вважається виконавшим свої зобов’язання тоді, коли товар, випущений в митному режимі експорту, розвантажений з прибулого транспортного засобу і надан в розпорядження покупця в узгодженому терміналі зазначеного місця призначення. Під терміном «термінал» в базисі поставки DAT розуміється будь-яке місце, в тому числі авіа-, авто-, залізничний карго-термінал, причал, склад та ін. Умови поставки DAT покладають на продавця обов’язки нести всі витрати і ризики, пов’язані з транспортуванням товару і його розвантаженням на терміналі, включаючи (де це буде потрібно) будь-які збори для експорту з країни відправлення.
Термін DAT може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення. Під словом «перевізник» розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення бере на себе зобов’язання забезпечити самому або організувати перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту.
Базис поставки DAT Інкотермс-2010 покладає на продавця обов’язок по виконанню експортних митних процедур для вивезення товару, однак продавець не зобов’язаний виконувати митні формальності для ввезення товару, сплачувати імпортні мита або виконувати інші імпортні митні процедури при ввезенні.

CIP або Carriage and Insurance Paid to (з англ. — «фрахт / перевезення та страхування оплачені до») — міжнародний торговий термін (Інкотермс-2000, -2010). Термін означає, що продавець здійснює поставку товару вказаному перевізнику. Крім цього, продавець зобов’язаний оплатити витрати, пов’язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Відповідальність продавця закінчується після доставки їм товару перевізнику, який був зазначений покупцем. Якщо перевізників декілька, то відповідальність закінчується після доставки товару першому перевізникові. Покупець несе всі ризики і будь-які додаткові витрати, що відбулися після того, як товар був доставлений. Даний термін схожий з терміном CPT, за винятком того, що продавець також оплачує страхування. Від продавця вимагається забезпечення страхування лише з мінімальним покриттям. Додаткове страхування знаходиться в зоні відповідальності покупця або обмовляється з продавцем. Також, за умовами CIP, митні процедури по експорту товару лежать на продавцеві.

CPT (Carriage Paid To — Фрахт / перевезення оплачені до) — міжнародний торговий термін Інкотермс, який застосовується по відношенню до всіх видів транспорту, включаючи змішані перевезення. Продавець несе витрати по фрахту і перевезенню до пункту призначення. Покупець оплачує страхування вантажу. Ризики переходять в момент доставки вантажу першому перевізникові.

FCA (англ. Free Carrier) або Франко-перевізник (… із зазначенням місця) — торговельний термін, включений в Інкотермс і що означає, що продавець виконує своє зобов’язання з поставки, коли він поставляє товар, очищений від мит на експорт, перевізнику, призначеному покупцем, в зазначеному місці. Зазначене місце поставки впливає на зобов’язання щодо завантаження й розвантаження товару у такому місці. Якщо поставка відбувається в приміщеннях продавця, то продавець несе відповідальність за відвантаження. Якщо поставка відбувається в будь-якому іншому місці, то продавець не несе відповідальності за відвантаження.
«Перевізник» означає будь-яку особу, яка, згідно з договором перевезення, береться здійснити або забезпечити здійснення транспортування по залізничним, автодорожнім, повітряним, морським, річковим шляхах або шляхом комбінації таких видів транспорту. Якщо для отримання товару покупець призначає особу, іншу ніж перевізник, то продавець вважається виконав своє зобов’язання по поставці, коли товар поставлений такій особі.
Умова FCA може використовуватися незалежно від виду транспорту, включаючи й змішаний (Мультимодальний) транспорт.

CIF (англ. Cost, Insurance and Freight — вартість, страхування і фрахт) — міжнародний комерційний торговий термін. (Див. Інкотермс.)
Поставка на умовах CIF означає, що продавець виконав поставку, коли товар завантажений на транспортний засіб в порту відвантаження, а продажна ціна включає в себе вартість товару, фрахт або транспортні витрати, а також вартість страховки при перевезенні.
Умови поставки CIF в значній мірі ідентичні з умовами CFR. Додатково до відповідальності за умовами поставки CFR, продавець для умов CIF повинен отримати страховий поліс, що допускає передачу для покриття ризиків, пов’язаних з доставкою вантажу, страховими компаніями. Страхування повинно покривати, як мінімум, передбачену в договорі купівлі-продажу ціну плюс 10% (тобто 110%) і бути обумовленим у валюті договору купівлі-продажу. Відповідальність продавця за товар закінчується, коли товар був доставлений до порту покупця і був прийнятий найманим експедитором покупця.

CFR (англ. Cost and Freight — вартість і фрахт) — термін Інкотермс. Умови поставки CFR означають, що продавець оплачує доставку товару в порт, вантаження і фрахт судна, а також забезпечує проходження митних процедур при експорті товару (в т.ч. сплачує митний збір). Покупець оплачує страховку товару. Ризик втрати або пошкодження, а також додаткові витрати після переходу товару через поручні судна переходить на покупця. Умови поставки CFR використовуються тільки в разі перевезення товару морським або річковим транспортом.

FOB (англ. Free On Board — франко борт, буквально — безкоштовно на борт судна) — міжнародний торговий термін Інкотермс, що використовується для позначення умов поставки вантажу і визначення сторони, на яку покладаються витрати з транспортування і / або визначення точки передачі відповідальності за вантаж від продавця до покупця.
Умови FOB передбачають, що продавець зобов’язаний доставити товар у порт і завантажити на вказане покупцем судно; витрати з доставки товару на борт судна лягають на продавця. У деяких портах при поставках на умовах FOB витрати з завантаження несе покупець. Ризик випадкової загибелі майна або його пошкодження покладається на продавця — до моменту перетину товаром борту судна, і на покупця — з зазначеного моменту.
За стандартами Інкотермс, FOB означає «товар завантажується на судно замовника». Вказівка на умови ФОБ в договорі означає, що продавець оплачує доставку товару до моменту завантаження, плюс саме завантаження на борт. Також на нього покладено обов’язки з очищення товару від мит (при експортній поставці). Покупець оплачує перевезення, страховку, витрати по розвантаженню і транспортування в точку призначення. Передача ризиків відбувається в момент, коли вантаж перетинає борт судна. Як правило, FOB також вказує на порт завантаження; наприклад «FOB порт Одеса».
Коли сторони домовляються про конкретну версії Інкотермс, це також вказується в договорі; наприклад «FOB порт Одеса (Incoterms 2000)».
Якщо сторони не збираються переміщати товар через борт судна, слід застосовувати термін FCA.